știință computațională

informatică
matematică
automatică

 

Știința computațională este un domeniu aflat într-o dezvoltare exponențială, ce utilizează capacități avansate de calcul pentru a înțelege și a rezolva probleme complexe. Este un domeniu multidisciplinar orientat cu predilecție către dezvoltarea de modele și simulări noi, esențiale în înțelegerea în profunzime fenomenele naturale.

evolutie calculatoare
Obiective:
  • Rezolvarea de ecuații și sisteme de ecuații neliniare;
  • Modelarea și simularea unor procese și fenomene naturale complexe, cu aplicații în cercetarea fundamentală și aplocativă (economie, sociologie, mediu, medicină, inginerie etc.);
  • Extragerea de informații noi din metabaze eterogene de date;
  • Vizualizarea datelor și a rezultatelor procesărilor complexe de o manieră care să permită inteligibilitatea acestora.

Domenii:

Statistică, Automate celulare, Algoritmi Genetici, Rețele neurale, Baze de date, Data Mining, Deep Learning, Data visualissation, Inteligență artificială, Viață artificială… procesare cuantică

Jer Thorp este artist și profesor în Vancouver, Canada, dar trăiește în prezent în New York. Specializat în genetică, utilizează arta digitală pentru a explora interacțiunile multiple dintre știință și artă.

Play Video

simularea
numerica a naturii