„Îndoiala este începutul înțelepciunii” Aristotel

CONTEMPLARE
CERCETARE
CUNOAȘTERE

CONTEXTUL ÎN CARE MI-AM DESFĂȘURAT ACTIVITATEA

În societatea Cunoaşterii (aşa cum este definită azi la nivel internaţional), se schimbă fundamental conceptul de Muncă, Produs, Valoare, căci:

 • Inteligenţa artificială & noile tehnologii bazate pe descoperiri ştiinţifice sau tehnice (a căror intensitate, diversitate, aplicabilitate, eficiența creşte exponenţial) oferă un cadru de producţie nou, fertil- atât cantitativ cât şi calitativ – şi mai ales adaptat la nevoia de personalizare şi diversificare a produselor specifice unei societăţi ce evoluează global şi exponenţial; 
 • Apariţia de noi materiale dar mai ales nanotehnologia, schimbă principial modul în care se defineşte un produs; se conservă funcţia/ utilitatea produsului dar se schimbă radical modul în care se gândeşte/ proiectează/ realizaează produsul (printare 3D, nanotehnologie; materiale şi spaţii inteligente);
 • Colaborarea în rețea- delocalizată spaţial şi temporal- permite agregarea numărului necesar de persoane (proiectanţi, muncitori, investitori), de o manieră trasfrontalieră, transculturală, accelerând astfel procesul de inovare/implementare şi de cercetare / creare de noi produse);

Consecinţă:

Se restructurează continuu societatea în jurul unor “germeni”, antreprenorii noii economii.

cercetare exploratorie

Cercetarea exploratorie:

 • Sondează limitele cunoașterii actuale;
 • Combină Vechiul cu Noul pentru a da o altă perspectivă căutărilor;
 • Valorizează potentialul intelectual, stimulează creativitatea și crește apetența pentru cunoaștere.

Realitatea multidimensională este investigată din perspectiva unei paradigme bazată pe triada: Informație-Energie-Materie. Utilizează modele, teorii și tehnici ale Științei Complexității și Fizicii Cuantice, tehnici furnizate de Știința Computațională și metodologia fundamentată de transdisciplinaritate.

Câteva direcții abordate (articole publicate):

Tehnologiile cuantice și etica in societatea conștiinței (engleză)

Entropia găurilor negre  3Dtip Reissner-Nordstrom în economia Roengiană (engleză)

Dimensiuni de netezire utilizate în caracterizarea seriilor temporale   (engleză)

Asupra conceptului de Forma naturală; generalizarea în spațiul n-dimensional a Secțiunii de Aur; implicații în tehnologie (română)

cercetare și inovare tehnică

In inginerie, cunoașterea se masoară prin originalitatea și complexitatea produselor proiectate și materializate. 

Realizări tehnice originale

 • Tehnologii neconvenționale (linia DEMARO și Magnetoform- echipamente de megnetodeformare; linia ELOSAR, PULSAR și ROTARC- echipamente de control electromagnetic al arcului electric la sudarea cu plasma, WIG si MIG… )
 •  CONNECTUS – primul laborator personal asociat unui PC; ansamblu hard/soft/servicii destinat dezvoltării personale prin experiment (realizat în cadrul firmei AsTech Solutions srl. pe care am fondat-o in 2000. 
 • Planeta Pământ – planetă vie, program de cercetare exploratorie in domeniul geonomiei. Modelarea fenomenenlor geofizice din perspectiva unei abordari neliniare; realizarea de sisteme de monitorizare multiparametrica a zonei geodinamic- active Vrancea, conceptualizarea și realizarea unui experiment pilot: Pădurea ca ecosenzor în studiul proceselor de geostazie/georezie planetară.

activități didactice

Cursuri structurate la nivel universitar:

 • Tehnologia materialelor 
 • Bazele cecetării experimentale
 • Buna guvernanță din perspectiva științei Complexității
 • Management transformațional
 • Management strategic din perspectiva științei Complexității
 • Biosemiotică în Meloterapie
 • Noua paradigmă în viziunea Complexității

Laboratoare asociate cursurilor:

 • Laborator Tehnologii neconvenționale
 • Geodinamică experimentală
 • Laboratorul personal
 • Procesarea multidimensională a datelor

Initativă civică

Promovarea știnței Complexității în societatea românească

Știința Complexității însumează o serie de teorii, modele și tehnici esențiale în înțelegerea Realității: Teoria sistemelor disipative, Teoria Haosului, Teoria Catastrofelor, Sinergetică, Geometria fractală, Teoria Bifurcațiilor, Teoria Automatelor Celulare, Teoria retelelor… Integrarea acestor cunoștinte generează o nouă paradigmă, esențială în domenii precum: sociologia, economia, biologia, medicina, psihologia, ingineria. 

Incepand cu 1985, o parte esențială din activitatea personală a fost dedicata promovării în România a paradigmei Complexității:

 • școli de vară (Atlantykron, Fractal ‘XX, Metamorfoze)
 • emisiuni de radio  și TV
 • articole în reviste și ziare 
 • evenimente publice, conferințe, postări pe rețele de socializare.

Tranziția de la Complicat (paradigma utilizata centrată pe o abordare mecanicistă) la Complex nu se face prin acte normative, restructurări ale unor discipline. Este rodul unui proces susținut pe termen mediu ce are ca efect o schimbare de mentalitate.

Viul nu “încape“ în gândirea mecanicistă, chiar şi când utilizează concepte, modele şi tehnici de vârf.

Viul este Materie şi încă ceva? Ce este acel ceva? 

Schrödinger se întreabă: “Ce este viaţa? “ şi răspunde: “Şi Spirit şi Materie” Iar Blaga afirmă şi mai concis dar mai greu de înţeles: “Metafizica este geometria proiectivă a lumii Spirituale”.