de la Complicat la Complex, un salt de Paradigma

”simplitatea este o complexitate
rezolvată”

Constantin Brâncuși

 

Știința Complexității nu este o etichetă pusă pe o colecție de metode, teorii sau modele. Este un mod nou de a aborda Realitatea. Este o CUNOAȘTERE obținută prin distilarea cunoștințelor dobândite în studii și cercetări efectuate în ultimul secol sub denumiri precum: Topologie, Sisteme dinamice neliniare, Geometrie Fractală, Sinergetică, Teoria Sistemelor disipative, Teoria Haosului, Teoria Catastrofelor, Inteligența artificială, Automate celulare, știința Cogniției, știința computatională.

Ştiinţa Complexităţii încearcă să răspundă la o seamă de întrebări considerate fundamentale:
• Cum se poate studia geneza unui sistem (emergenţă, auto-poiesis, auto-organizare)?
• Cum se poate reconstrui dinamica unor sisteme ierarhizate (cu deosebire a celor vii) din studiul datelor experimentale?
• Cum trebuie plasaţi senzorii (și de ce tip?) pentru a surprinde în mod esenţial interacţiunile ce se desfăşoară în sisteme ierarhizate în general și în organisme biologice/ecosisteme în special?
• Cum se poate evalua obiectiv un sistem complex atunci când însăşi definirea frontierei este o problemă dificilă şi, în plus, se manifestă dependenţa sistemului faţă de istoria cumulată în evoluţia sa, respectiv de particularităţi ale evoluţiei mediului?
• Cum poate fi interpretată în acest context al ştiinţei Complexităţii apariţia şi dezvoltarea Conştiinţei, a evoluției exponențiale a biosferei, a civilizaţiei umane?

concepte, teorii, modele, tehnici
complexitate Fractali

Geometrie fractală

* Studiază forme cu aspect neregulat atât în spațiu cât și în timp, cu proprietăți de autosimilaritate;
* Evindețiază proprietăți noi ale obiectelor naturale precum și diferențe principiale între acestea și artefacte.
* Aduce in atenție importanța recursivităii în modearea fenomenelor naturale în general și a viului înspecial. * Furnizeaza tehnici de generare și măsurare a obiectelor fractale.

teoria haosului determinist

teoria haosului

* Studiază dinamica sistemelor complexe și introduce o metodologie nouă de investigare și noi concepte printre care: scenarii de tranziție la haos, rezonanță haotica, atractori stranii etc.
*Descoperirea de către Feigenbaum a celor două constante ale Haosului este considerată de mulți cea mai mare descoperire a secolului trecut și de o importanță egală cu descoperirea lui Pi și a lui e.

sinergetică

* Studiază procesele cooperative în sisteme formate din mai multe subsisteme cvasi-identice care interacționează.
* Automatele celulare pot fi considerate modele de început din clasa algoritmilor ce conduc la procese de auto-organizare, conțin Inteligență Artificială (calculatorul neuronal) și permit generarea de Viață Artificială.

teoria catastrofelor

teoria catastrofelor

* Studiază și clasifică fenomenele caracterizate de schimbări bruște de comportament care decurg din mici modificări ale contextului. * Este o ramură a teoriei bifurcației în studiul sistemelor dinamice ; este, de asemenea, un caz special special al teoriei singularității mai generale în geometrie Teoria catastrofei.

sigla csc

centrul pentru studii complexe

Centrul pentru Studii Complexe, înființat în 1996, este primul think tank din România, dedicat științei complexității.
Centrul pentru studii Complexe si-a propus sa valorifice creativ si in sprijinul concret al societatiii, expertiza si competentele detinute în domeniul științei complexității, pregătind în acelși timp și noua generație pentru participarea activă într-o economie modernă, flexibilă și evident sustenabilă.

COMPLEXITATE - un cuvănt ce ascunde o lume

I think the next century will be the century of complexity.
Hawking
Stephan Hawking
Behind complexity, there is always simplicity to be revealed. Inside simplicity, there is always complexity to be discovered.
Gang Yu
The art of simplicity is a puzzle of complexity.
Horton D
Doug Horton
COMPLEXITATEA TREBUIE INTELEASA

CUNOȘTINȚE CE ÎȚI POT SCHIMA VIATA