pROGRAMUL NEXUS

Iniţiat de Centrul pentru Studii Complexe, Programul NEXUS este un program de educaţie nonformală şi complemetară ce urmăreşte:

 • Motivarea actului educaţional prin stimularea curiozităţii, a interesului şi respectului pentru Viu, Natură, Om şi Umanitate;
 • Realizarea unor punţi între teorie şi experiment, între discipline, între nivelurile de învăţământ universitar, liceal şi gimnazial, între sectorul public şi privat;
 • Redefinirea relaţiei profesor-elev şi părinte-copil în contextul unui învăţământ continuu, specific societăţii Cunoaşterii;
 •  Recâştigarea prestigiului şcolii, al profesorului, al cercetătorului;
 • Crearea unui cadru pozitiv şi constructiv de socializare pentru tânăra generaţie.

Programul Nexus stimulează implicarea tinerilor în proiecte concrete prin care se motivează:

 • asimilarea cunoștiințelor necesare rezolvării problematicii alese;
 • utilizarea tehnologiilor computaționale și de comunicație electronică;
 • realizarea de produse și prototipuri ca urmare a valorificării cunoștințelor teoretice prin crearea de produse și bunuri.

Programul se adresează cu prioritate tinerilor cu deschidere către studiul ştiinţelor exacte, celor ce doresc să se dedice unei cariere tehnico-stiintifice. În vederea unei dezvoltări armonioase a tinerilor, în cadrul programului sunt integrate activităţi care dezvoltă dimensiunea culturală (literatură, artă, teatru) şi cea sportivă (cultura mişcării, educaţia prin autocunoaştere etc.). 

Prin aceasta se urmăreşte integrarea abilitaţilor cognitive cu cele emoţionale asigurând astfel formarea unui tânăr capabil să se integreze într-o realitate socio-economica modernă.

 

carte 200 fete

Editura Nemira, 2016; Articolul: “Școala complementară NEXUS. Educația pentru Societaeta Cunoașterii

Programul NEXUS stimulează și integrează într-o manieră personalizată activitatea în așa fel încât să pemită colaborarea și comunicarea continua, în cadrul și între cele trei niveluri de educatie formala: gimnazial, liceal și universitar.

Complexitatea – prilej de abordarea multi și transdisciplinara.AMANUNTE

Structura proiectelor abordate va fi astfel elaborată încât să permită dezvoltarea unor abilităţi şi competente precum :

 • atenţia în observarea desfăşurării unor procese şi fenomene prin experimente concrete a căror evoluţie nu este cunoscută iniţial ;
 • creativitatea şi iniţiativa indviduala;
 • capacitatea managerială în organizarea şi coordonarea unui proiect concret, dincolo de acumularea de cunostiinte, specifică unui învăţământ structurat pe discipline;
 • capacitatea de comunicare în cadrul unei echipe multidisciplinare, formată din persoane cu vârste şi pregătiri diferite;
 • răbdarea în efortul de a acumula datele dintr-un experiment ce se desfăşoară pe o perioadă mai lungă şi perseverenta în documentarea privind domeniul de studiu;
 • capacitatea de sinteză în structurarea unui material coerent din baza de articole legate de tema de studiu;
 • capacitatea de a prezenta rezultatele obţinute coerent, sistematic şi într-o formă estetică, în cadrul unor sesiuni de comunicări locale sau internaţionale, direct sau prin teleconferinţe.

Prima sala NEXUS – 1999-2008 la Liceul teoretic „Tudor Vladimirescu” din București; Tema anului: „Inima cântă nu bate” (despre aritmie din perspectiva geometriei fractale; construcția unui pletismograf, măsurători)

În 2010 s-a reluat programul Nexus (upgrade) Amănunte aici. 

Play Video