consultanță

  • Consultanță în elaborarea proiectelor de finanțare, de retehnologizare sau restructurare din perspectiva unei abordări transdisciplinare;
  • Consultanță în structurarea programelor educaționale specifice adaptării tinerior la cerintțele societății actuale (în spiritul programului NEXUS);
  • Consultanță în pregătirea părinților pentru a sprijini copilul cu deschidere către știință și noi tehnologii prin implementarea unui Laborator Personal și conectarea la Rețeaua Tinerilor Cercetători.