pași către o societate a cunoașterii

Creativitate -inovare

TEHNOLOGII NECONVENȚIONALE

Echipamente proiectate și realizate în cadrul Politehnicii bucureștene, în perioada 1980-1990

Echipamente de magnetodeformare, Sudare cu energie înmaganizată, Tăiere cu laser, Sudare cu microplasmă, Sisteme de control electromagnetic al arcului electic la sudarea WIG, plasmă, Sistem computerizat de citire a radiografiilor în defectoscopia cu RX.

Echipamentele au fost utilizate în cadrul Laboratorului de Tehnologii neconvenționale.

CONNECTUS - laboratorul personal

Linia de produse și servicii CONNECTUS asigură infrastructura și baza informațională necesare efectuării unui număr nelimitat de experimente de interes personal sau sugerate de o comandă socială (rezolvarea unor probleme dificile, formarea și dezvoltarea de întreprinderi inovative, de meserii noi, de noi abilități etc.).

Clasa de produse Connectus, ansamblu de hard-soft și servicii destinate dezvoltării personale în spiritul Societății Informaționale a fost realizată și pusă pe piață în 2000 de către firma ASTech Solution srl

BIONEXUS - Laboratorul Școlar

Dezvoltarea exponențială a cunoașterii implică modificări ale mediului în care se desfășoară actul educațional. Cunoștințele dobândite în orele de clasă, structurate în general pe materii, trebuie integrate în Cunoaștere, înțeleasă ca abilitate transdisciplinară, esențială în aplicarea în Realitate a celor învățate.

Pentru a ajuta formarea acestei abordări multi și transdisciplinare a fost creat laboratorul școlar, spațiu de experimentare multidimensională, practică, a unor fenomene complexe. Laboratorul Bionexus permite monitorizarea și controlul unor procese și fenomene reale din știința materialelor, biologie, medicină, mediu. Este parte din metodologia Nexus de pregătire a tinerei generații pentru Societatea Cunoașterii, pentru integrare în cea de a 4-a revoluție tehnico-științifică.

Planeta Pamant-Planeta Vie

Geodinamica experimentalĂ

Știința Complexității pe deoparte și dezvoltarea tehnicii de calcul și a tehnologiei de monitorizare multidimensională a mediului au determinat o schimbare de viziune în domeniul geoștiințelor. Pământul ca planetă nu poate fi studiat în afara interacțiunii cu biosfera. Interacțiunea complexă  între Geosferă și Biosferă impune studiul unei biogeofiziologii a planetei Pământ ca planetă vie. Dacă se consideră cel de al treilea înveliș al Pământului- noosfera, devine evident faptul că studiul proceselor care asigură geostazia/georezia planetară necesită o nouă paradigmă. 

Proiectul „Planeta Pământ-planetă vie” și-a propus studiul interacțiunii dintre Geosferă, Biosferă și Noosferă pentru a determina baza teoretică de fundamentare a politicilor de dezvoltare sustenabilă din perspectivă transdiciplinară.

Galerie

Creativitate - experimente