un loc din care izvorăște viitorul

cafeneaua Complexității

AROME

PENTRU 

MINTE 

ȘI SUFLET

  • Un loc în care vii cu bucurie;
  • Un loc din care pleci mai încrezător în ziua de mâine, mai cunoscător ;
  • Un loc în care se poate înțelege Rostul și Noima din spatele cuvintelor.
Play Video

Sub presiunea descoperirilor din știință şi tehnologie, omenirea s-a dezvoltat poate prea repede! Nu a avut suficient  timp pentru a putea asimila informația produsă în ultimii 100 de ani şi a o transforma în Cunoaștere. Consecința? Nu se mai înțelege ceea ce se întâmplă, încotro se intreaptă omenirea, ce este de făcut pentru o dezvoltare durabilă la scară planetară ! În societatea modernă se manifestă acut ANALFABETISMUL FUNCȚIONAL. 

Acest clivaj între societate şi mediul academic generează tensiuni şi crize, pe care politicul, din lipsă de cunoaştere şi metodologie, nu le poate gestiona. Limbajul ştiinţific s-a îmbogăţit substanţial cu noţiuni şi concepte dificil de „tradus” într-o comunicare obişnuită. Au apărut meserii şi produse noi bazate pe aceste descoperiri, iar piaţa muncii se află într-o restructurare majoră. Pe scurt, omenirea traversează o perioadă critică, „turbulentă”, puţin predictibilă.

Soluţia de a ieşi cu bine din această criză presupune o schimbare majoră de mentalitate căci, aşa cum spunea Einstein: „Nu putem rezolva problemele folosind același tip de gândire pe care l-am folosit atunci când le-am creat.” Această schimbare începe prin informarea societăţii cu privire la noua viziune ce fundamentează şi structurează viitorul omenirii, viziune cunoscută sub denumirea de Societatea şi Economia bazate pe Cunoaştere.

Cafeneaua Complexităţii este un asemenea eveniment, iniţiat în 2011 de către Centrul pentru Studii Complexe.

Cafeneaua Complexităţii este un loc în care invitaţi de marcă descifrează complexitatea crizelor multiple pe care omenirea le traversează în prezent, prezintă semnificaţia unor noi noţiuni, concepte, teorii şi modele moderne, dar şi implicaţiile şi aplicaţiile practice ale acestora.

Cafeneaua Complexităţii este un loc în care se naşte, dincolo de năzuinţe şi speranţe, o Sămânţă pentru o altă lume.

               Dr. Florin Munteanu,București 2013

CĂTEVA MĂRTURII ALE UNOR ÎNTÂLNIRI DIN PERIOADA 2012-2014

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video

Videoteca Cafenelei Complexității se află la adresa CSCRomania de pe Youtbe 

PRINTRE INVITAȚII DE LA CAFENEAUA COMPLEXITĂȚII

Mihai Florea
Andreea Kremm
Stefan Manea
Ovidiu Bojor
Ion Barosan
Yogi Andre
C. Popescu
Adrian Restian
David Neacsu
Ioana Avram
A. Tasnadi